บริการโทรศัพท์ผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต Voice over Internet Protocol (VoIP) แบบมีเลขหมาย สามารถใช้งานผ่านอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ ทำให้สามารถใช้งานได้ทุกที่ที่สามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ เหมาะสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ สามารถใช้เลขหมายโทรศัพท์พื้นฐาน โทรออกและรับสายเข้าได้ทุกที่เสมือนอยู่ในประเทศ ทำให้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างแพงจากการใช้บริการ International Roaming บนมือถือ ผู้ใช้บริการสามารถใช้งานผ่านอุปกรณ์ปลายทางประเภทต่างๆ เช่น ATA, IP Phone หรือ mobile application ของ NT ที่ชื่อว่า Link ก็ได้ โดยสามารถเลือกใช้บริการแบบจดทะเบียนรายเดือนหรือแบบเติมเงินตามความเหมาะสมในการใช้งานของผู้ใช้บริการ

หมายเหตุ: คุณภาพขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตต้นทาง

วิธีการใช้งาน

โทรไปยังปลายทางภายในประเทศไทย

กดหมายเลขโทรศัพท์ได้โดยตรง เช่น 02, 038, 08

โทรออกสายนอกไปต่างประเทศ

กดรหัส 009 ตามด้วยรหัสประเทศ และหมายเลขปลายทาง

แบบรายเดือน

ค่าธรรมเนียมรายเดือน 200 บาท/เลขหมาย

พิเศษ!!    โปรโมชั่นค่าธรรมเนียม 200 บาท  สามารถใช้เป็นค่าโทรได้ 200 บาท 

สมัครใช้บริการได้ที่

 • สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

แบบฟอร์มสมัครใช้บริการ Link แบบรายเดือน

แบบเติมเงิน

 • ซื้อหรือเติมเงิน 100 บาท มีอายุการใช้งาน 60 วัน

 • ซื้อหรือเติมเงิน 200 บาท มีอายุการใช้งาน 180 วัน

 • ซื้อหรือเติมเงิน 300 บาท มีอายุการใช้งาน 365 วัน

หมายเหตุ: ผู้ใช้บริการสามารถสะสมวงเงิน และจำนวนวันได้ไม่จำกัด โดยต้องเติมเงินเพื่อใช้บริการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่จำนวนวันหมด
หากไม่เติมภายในกำหนด 30 วัน ระบบจะยกเลิกหมายเลขโดยอัตโนมัติ ระบบจะเริ่มนับจำนวนวันคงเหลือตั้งแต่วันที่ได้มีการเติมเงินเข้าระบบ

พิเศษ โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้แบบเติมเงิน พร้อมซื้ออุปกรณ์แปลงสัญญาณ  (จนกว่าสินค้าจะหมด)

 • Silver 2,200 บาท :  รับเพิ่ม 500 บาท ใช้งานได้ 90 วัน

 • Gold 2,700 บาท :  รับเพิ่ม 1,000 บาท ใช้งานได้ 200 วัน

 • Platinum 3,700 บาท :  รับเพิ่ม 2,000 บาท ใช้งานได้ 400 วัน

ช่องทางสมัครใช้บริการแบบเติมเงิน

 • ผ่านทางเวปไซต์  link.catnextgen.com  (ชำระผ่านบัตรเครดิต)

 • ผ่านทางเวปไซต์ NT shopping  (ชำระผ่านบัตรเครดิต หรือบัญชีธนาคาร)

 • ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Link

 • สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

ช่องทางการเติมเงิน

 • สำนักงานบริการลูกค้า บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ

 • ผ่านทางแอปพลิเคชั่น Link (เฉพาะระบบ  Android)

 • ผ่านทางเวปไซต์  link.catnextgen.com  (ชำระผ่านบัตรเครดิต)

 • ผ่านแอปพลิเคชั่น easyBills

 • ผ่านบัตรเครดิต

 • ผ่านบัญชีธนาคาร 

อัตราค่าบริการ

กรุณาเลือกประเทศปลายทาง


หมายเหตุ:
 • คิดค่าใช้บริการเป็นนาที อัตราเดียวตลอด 24 ชั่วโมง อัตราค่าบริการข้างต้นยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • อัตราค่าใช้บริการโทรระหว่างประเทศแยกคิดตามหมายเลขปลายทางว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่

 • อัตราโปรโมชั่นข้างต้นมีผลถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ NT Contact Center 1888

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกข้อกําหนดนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบ่งปันบริการของเรา  :