บุคคล

CAT 001
CAT 001โทรได้จากทุกโครงข่าย โทรง่าย เสียงคมชัด
CAT 009
CAT 009โทรทางไกลคุ้มค่า ราคาเบาๆ
CAT fixed line
CAT fixed lineโทรศัพทบ้าน ใช้งานสุดคุ้ม
CAT international call forward
CAT international call forwardรับสายด้วยเบอร์เดิมในต่างประเทศ
โดยไม่ต้องใช้ Roaming
CAT2call Plus (Link)
CAT2call Plus (Link)โทรศัพท์ระบบ VoIP มีเลขหมาย รับสาย
โทรออก ได้ทั่วโลก
CAT phonenet/thaicard
CAT phonenet/thaicardบัตรโทรศัพท์โทรได้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ