องค์กร

CAT 001
CAT 001โทรทางไกลคุณภาพ 
เคียงข้างธุรกิจมืออาชีพ
CAT 009
CAT 009โทรทางไกลชัด 
ประหยัดต้นทุน
CAT cloud PBX
CAT cloud PBXระบบโทรศัพท์
สําหรับองค์กรยุคใหม่
CAT business fixed line
CAT business fixed lineโทรคุณภาพผ่านอินเตอร์เน็ต
โทรประหยัด ตัดต้นทุนธุรกิจ
CAT fax2email
CAT fax2emailอำนวยความสะดวกในการรับและส่ง Fax ได้ทุกที่ โดยไม่ต้องมีเครื่อง Fax
CAT free phone service
CAT free phone serviceบริการโทรศัพท์เก็บเงิน
ปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
CAT audio conference
CAT audio conferenceประชุมทางเสียงผ่านโทรศัพท์
ได้ทุกที่ทุกเวลา รองรับได้ 240 คู่สาย