CAT fax2email สามารถ รับ-ส่ง Fax ทางอีเมล์ 📩 สะดวกทุกที่ทุกเวลา

ทำงานที่บ้านก็ไม่พลาดเอกสารสำคัญ กับบริการ CAT fax2email สามารถ รับ-ส่ง Fax ทางอีเมล์ 📩 สะดวกทุกที่ทุกเวลา
✔️ ไม่ต้องมีเครื่อง Fax 📠
✔️ ไม่ต้องเปลี่ยนเบอร์
✔️ ปลอดภัยข้อมูลไม่สูญหาย
✔️ จัดเก็บในรูปแบบ PDF 📁
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ☎️ CAT Contact Center 1322