บริการเสริมสำหรับองค์กร

CAT audio conference
CAT audio conferenceเข้าร่วมประชุมผ่านทางโทรศัพทได้ทุกที่ทุกเวลา
CAT free phone service
CAT free phone serviceบริการโทรศัพทเก็บเงินปลายทาง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ