สื่อสารได้ทุกสถานการณ์

กับบริการโทรศัพท์จาก

CAT Voice Logo

สื่อสารได้ทุกสถานการณ์

กับบริการโทรศัพท์จาก

CAT Voice Logo

Worldwide Connection for World Class Communication

CAT voice นำเสนอเทคโนโลยีสื่อสารทางโทรศัพท์ที่ดีที่สุด สำหรับการติดต่อทั้งภายในและระหว่างประเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการหลากหลายของผู้ใช้บริการ พร้อมทั้ง Solution การสื่อสารสำหรับองค์กรธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่

โทรศัพท์พื้นฐานองค์กร

โทรศัพท์พื้นฐานองค์กร

บริการเสริมสำหรับองค์กร

บริการเสริมสำหรับองค์กร

โทรทางไกลระหว่างประเทศ

โทรทางไกลระหว่างประเทศ

CAT voiceเชื่อมโยงทั่วโลกด้วยเทคโนโลยีระดับโลก

CAT 009

โทรทางไกลชัด ประหยัดต้นทุน

CAT business fixed line

โทรประหยัด ลดต้นทุนธุรกิจ

CAT cloud PBX

ระบบโทรศัพท์สําหรับองค์กรยุคใหม่

ตอบโจทย์ได้ครบ เหมาะทุกองค์กร กับบริการโทรศัพท์จาก CAT voice

Image

“Connection Worldwide Make your communication enjoyable”

1322

ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติม

บทความที่น่าสนใจ

ติดต่อ CAT

บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) 

ที่อยู่

99 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์

0 2104 3000

อีเมล
cat1322@cattelecom.com

สอบถาม